W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.
Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman.